Kvalitetssikring - Borgerservice

Før der skrives kontrakt

Den letteste måde at leve op til faste aftaler, er netop at indgå aftaler. Derfor gør vi meget ud af, at få noteret os de særlige ønsker netop du har til de ydelser vi skal levere til dig.

Inden for Borgerservice er det særligt helt personlige aspekter der er gældende.

Om du har særlige ting vi skal tage højde for, eller helt særlige vaner og rutiner, som du ønsker vi skal videregive til de medarbejdere der kommer hos dig.

Efter der er skrevet kontrakt

Det er nu arbejdet skal påbegyndes og hvis vi ikke har passende emner i vores job-bank, så sørger vi for, at rekruttere det helt rigtige personale til dig. Personalet rekrutteres ud fra den aftale vi har indgået, hvor der lægges vægt på at finde et godt match dig og hjælper imellem. 

Alle vores medarbejdere bliver bedt om at forevise ren straffeattest, og vi indhenter børneattest, før de sendes på arbejde.

Herefter sørger vi for, fornøden oplæring og giver medarbejderen indsigt i dine vaner og rutiner.

Vi slipper aldrig styringen

Der er forskellige måder du kan være "kunde" hos os på og dermed er der også forskellige måder vi håndterer opfølgningen på.

Ens er dog for alle vores "kunder" at vi holder dialog hver gang det er nødvendigt, uden at du skal føle dig overrendt.

For at sikre vedvarende dygtige medarbejdere, så afholder vi løbende personalemøder, hvor der hver gang tages nyt fokuspunkt og emne op.

  • Er du BPA bruger, så sender vi hver 3. måned spørgeskema, både til dig og til dine hjælpere. Det sikrer samarbejdet mellem jer internt og sikrer, at der er tilfredshed hos både dig og hjælpere. Er der behov for det, så kommer vi gerne forbi til en snak.
  • Er du hjemmeplejebruger, så holder vi løbende status på din bevilling. Dette både med dig og din hjemkommune. Vi indrapporterer hvis der er særlige ændringer, stigende behov for hjælp, eller andet som vi sammen er enige om skal indrapporteres.
  • Er du privat bruger f.eks. med hjemmeserviceydelser (egenbetaling), så aftaler vi individuelt med dig, hvordan du ønsker opfølgningen skal være.

Alle vore kunder....

... er så betydningsfulde, at de gerne må have indtrykket af at de er vores eneste. Det gælder også dig, så ring og oplev at vi mener, hvad vi siger.